Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Ga direct naar:

 

Rechtsbijstandverzekering

Gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging

Bijzondere bijstand

Derdengeldrekening

WWFT

 

Uurtarieven/Prijsafspraken

Onze dienstverlening wordt aangeboden tegen aantrekkelijke uurtarieven, variërend per zaak en rechtsgebied. Hierover maken wij bij aanvang van onze werkzaamheden duidelijke en heldere afspraken met u. Waar mogelijk zijn wij tevens bereid een vast bedrag af te spreken voor een bepaalde soort opdracht/zaak, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Dit kan altijd met u worden besproken.
 

Het uurtarief is afhankelijk van het soort zaak. Er zijn wegingsfactoren zoals de spoedeisendheid van de zaak, het financiële belang, etc. Bij iedere jaarwisseling kan het uurtarief wijzigen vanwege de indexering. Wij houden nauwkeurig bij welke werkzaamheden wij voor u verrichten en hoeveel tijd daaraan wordt besteed. Wij werken met tijdseenheden van 3-6 minuten. Andere afspraken zijn mogelijk, afhankelijk van het soort zaak.

 

Verschotten en kosten medische informatie en advies

In sommige gevallen is het nodig om medische informatie op te vragen of een deskundige een medisch advies op te laten stellen. Hieraan zijn kosten verbonden. Wij gaan vooraf met u in overleg alvorens wij dergelijke kosten maken. Wij proberen in ieder geval zoveel als mogelijk alle kosten te verhalen op uw wederpartij.

Andere verschotten die (mogelijk) voor uw rekening komen zijn griffierechten, deurwaarderskosten en op te vragen uittreksels. Ook voor deze kosten geldt dat wij zoveel als mogelijk vooraf met u overleggen alvorens dergelijke kosten worden gemaakt.

 

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u deze inschakelen bij een juridisch vraagstuk of geschil. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben hiervoor eigen juristen en soms ook advocaten in dienst. Indien het geschil niet buitengerechtelijk opgelost kan worden en het dus komt tot een gerechtelijke procedure of een administratieve (voor) procedure, zoals een bezwaar of beroep tegen UWV of het College van B&W van de gemeente, kunnen medewerkers van uw rechtsbijstandverzekering u hierbij ondersteunen. U bent echter niet verplicht hiervan gebruik te maken; indien u zich wil laten bijstaan door een eigen advocaat (die niet werkzaam is bij de rechtsbijstandsverzekeraar) bij die procedure, dan moet de verzekeraar dit toestaan. 
U dient dus wel het geschil te melden en toestemming te vragen aan uw verzekeraar voor het inschakelen van een zelfgekozen advocaat, maar dat is enkel een formaliteit: de verzekeraar dient uw recht op vrije advocaatkeuze te respecteren in elke soort procedure. Indien nodig, kunnen wij u hierin ondersteunen.
 

Ook als u wilt dat wij de belangenbehartiging van uw letselschadezaak overnemen, is dat in de meeste gevallen mogelijk. Zolang er nog geen procedure in beeld is, zult u een keuze moeten maken tussen de rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.
Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij reeds is erkend, is er sowieso geen probleem met een overstap naar ons kantoor.
U kunt ons altijd benaderen om u te laten adviseren door een van onze advocaten om te bekijken wat uw mogelijkheden zijn. Een dergelijk adviesgesprek is uiteraard kosteloos.

 

Gefinancierde rechtsbijstand / Toevoeging

Indien u zelf niet in de advocaatkosten kunt voorzien, komt u mogelijk in aanmerking voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand oftewel: de toevoeging. Dit is de hedendaagse vervanging voor de vroegere pro deo advocaat. Uw advocaat vraagt voor u de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarmee wordt samengewerkt op basis van een High Trust overeenkomst. Of de toevoeging wordt toegekend hangt af van uw inkomen en vermogen en van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Zo moet bijvoorbeeld het financiële belang boven € 500,- liggen voor een reguliere toevoeging. Bij een belang tussen € 250,- en € 500,- is er meestal een Lichte Advies Toevoeging (LAT) mogelijk. De advocaat zal dan maximaal 3 uur besteden. U bent in principe kosten verschuldigd vanaf de 1e afspraak. Bij een advies kan vaak worden volstaan met een LAT.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen zoals dat is vastgesteld door de belastingdienst 2 jaar geleden. Als blijkt dat u op basis daarvan niet in aanmerking komt voor een toevoeging of alleen met een hoge eigen bijdrage, kunnen wij u helpen een peiljaarverlegging aan te vragen naar het lopende jaar. Dat kan soelaas bieden.
Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op https://www.rechtsbijstand.nl/. In de meeste gevallen dient u wel een eigen bijdrage te betalen. Deze is in 2022 minimaal € 214,- en maximaal € 901,-. (zie hier) Uw advocaat stuurt u hiervoor een factuur.

 

Bijzondere bijstand

Het is in sommige gevallen mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de eigen bijdrage en bijvoorbeeld het griffierecht. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met uw gemeente. Heeft u hierover nog vragen, neemt u dan contact met ons op. In het geval u er zelf echt niet uit komt, kunt u rekenen op onze hulp. 

 

hightrust.png

 

Geen derdengeldrekening

Volledigheidshalve melden wij u dat alle schadevergoedingen rechtstreeks aan cliënten worden uitbetaald en honoraria en verschotten rechtstreeks aan ons kantoor. Wij beschikken daarom niet over een Stichting Beheer Derdengelden. Wij beheren dan ook in geen enkel geval geld van derden.
Dit melden wij hier op onze website in lijn met instructies van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

WWFT

Advocaten zijn verplicht op grond van de WWFT, de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, de identiteit te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU). Lees hierover meer door hier te klikken.

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig