Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

Smartengeld is een financiële vergoeding waar u recht op heeft wanneer u lichamelijk en/of psychisch letsel heeft opgelopen door een fout van een ander en waar u in het dagelijks leven hinder (en dus schade) van ondervindt. Het is een vergoeding voor uw pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Het gaat om emotionele schade, die eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Vandaar dat smartengeld ook wel immateriële schade wordt genoemd, tegenover de schade die u lijdt door kosten, gemist inkomen etc. die ook wel materiele schade wordt genomen.Na een mishandeling slaapt u bijvoorbeeld niet meer goed en heeft u angstaanvallen. Of u heeft veel pijn en leed na een verkeersongeval. Smartengeld kan ook worden toegekend bij aantasting van de eer of goede naam (ook van de nagedachtenis van een overledene) of o.a. na een inbreuk op privacy, onterechte hechtenis, onterechte arrestatie, etc.

 

Om voor smartengeld in aanmerking te kunnen komen, moet er voldaan zijn aan 2 voorwaarden:

  1. Er moet een ander aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van het geestelijk of lichamelijk letsel;
  2. U moet kunnen bewijzen dat uw schade is veroorzaakt door het letsel dat door het voorval is ontstaan.

Het berekenen van het smartengeld is geen eenvoudige zaak. Belangrijk is dat het letsel is genezen of dat er sprake is van een zg. medisch eindstadium, waarbij verbetering niet meer te verwachten is. Er wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, zoals de leeftijd van het slachtoffer, of er sprake is van (blijvende) arbeidsongeschiktheid, of hobbys nog uitgeoefend kunnen worden, lettekens, etc. Vaak wordt er een vergelijking gemaakt met jurisprudentie in min of meer gelijkende gevallen. Hoeveel heeft de rechter toen uitgekeerd?

 

Hoe vraag ik smartengeld?

Als er een (gedeeltelijk) aansprakelijke partij is, kunnen wij u helpen om naast een letselschadevergoeding ook smartengeld te verkrijgen. Wij stellen namens u de ongevalsveroorzakende partij aansprakelijk.

Het is verstandig om na een ongeval of andere gebeurtenis waarbij u letsel heeft opgelopen direct met ons contact op te nemen. De gebeurtenis ligt dan nog vers in het geheugen en feiten van het voorval zijn heel belangrijk voor de hoogte van de vergoeding. Wij kunnen dan snel een dossier aanleggen en een aanvang maken met het vestigen van aansprakelijkheid, het verzamelen van (medische) informatie en het begroten van de schade.

 

Shockschade:

Bij shockschade (of schrikschade) is iemand niet zelf gewond geraakt, maar wel op schokkende wijze geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen van een ongeval, ter plekke of direct daarna. Een moeder ziet bijvoorbeeld hoe haar eigen kind wordt overreden. In zo’n geval kan iemand in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

 

Om voor shockschade in aanmerking to komen moet voldaan worden aan strenge voorwaarden die Hoge Raad heeft geformuleerd:

  • er moet sprake zijn van waarneming van een ernstig ongeval of directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan.
  • de waarneming of confrontatie moet geleid hebben tot een hevige emotionele shock.
  • er moet sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.
  • het zal zich voornamelijk voordoen bij een nauwe of affectieve band.

Dat er sprake is van rouw en verdriet is dus onvoldoende. Er moet bijvoorbeeld een PTSS worden vastgesteld door een psychiater als gevolg van de schokkende waarneming.

De shockschade bestaat uit materiële schade (gemaakte kosten of verlies van inkomen) plus een bedrag aan smartengeld.

De shockschade is dus duidelijk iets anders dan smartengeld voor naasten voor het lijden door ernstig letsel of het verlies van een dierbare.

 

Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden van een overleden slachtoffer en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf, een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn, die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Vergoeding van affectieschade kan het verdriet van de partner van het slachtoffer, zijn/haar kinderen en de ouders niet wegnemen, maar biedt hopelijk wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Met deze wet komt de regering tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Een vergoeding van affectieschade ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

 

Shockschade en affectieschade kunnen soms naast elkaar gevorderd worden. Bijvoorbeeld als voeging benadeelde partij in een in ernstige strafzaak waarbij een vader getuige is van het feit dat zijn zoon wordt doorgeschoten bij een overval en daarbij als gevolg deze schokkende waarneming een PTSS oploopt

 

 

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig