Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Ga direct naar:

Advocaatkosten bij letselschade

Overlijdensschade

 

Letselschade

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval waarbij u gewond bent geraakt, dan heeft u vaak recht op een vergoeding van uw schade.
Als oorzaken van uw letsel kunt u onder andere denken aan een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een medische fout, een beet van een dier of een beroepsziekte.

 

Schade die u heeft opgelopen aan uw gezondheid wordt letselschade genoemd. Het kan dan gaan om lichamelijke schade en/of psychische schade. Daarnaast kunt u ook andere vormen van schade hebben. Bijvoorbeeld als uw eigendommen kapot zijn gegaan, u nu extra kosten moet maken of u inkomsten misloopt omdat u betrokken raakte bij het ongeval. 

 
In een letselschadezaak zijn er meerdere fases. De eerste fase is altijd die van de erkenning van de aansprakelijkheid. Eerst moet de aansprakelijke partij, vaak een verzekeraar, maar in sommige gevallen ook een particulier of bedrijf, aansprakelijk worden gesteld. De wederpartij kan de aansprakelijkheid dan erkennen of afwijzen. Bij een afwijzing dient nader te worden gecorrespondeerd hierover en in sommige gevallen is het noodzakelijk om het geschil aan de rechter voor te leggen om een oordeel te geven over de aansprakelijkheid.
Bij erkenning komen wij in de volgende fase: die van de omvang van de schade. Dan moet met u gedetailleerd bekeken worden welke schade u heeft geleden; welke schade u op dat moment nog lijdt en welke (mogelijke) toekomstige schade er geleden zal worden. Afhankelijk van uw situatie, zullen hierbij ook (medische) deskundigen geraadpleegd moeten worden.

Advocaatkosten bij letselschade

Indien de aansprakelijkheid wordt erkend door de wederpartij, vaak een verzekeraar, worden de redelijke kosten van de door u ingeschakelde advocaat veelal vergoed door de wederpartij op grond van de wet en als onderdeel van uw schade. U heeft derhalve zelf vaak nagenoeg geen kosten aan de inschakeling van een professional, maar de inschakeling van een professional kan u juist wel meer opleveren. 

 

Ons kantoor heeft meer dan 20 jaar ervaring op dit rechtsgebied en helpt u graag verder. U kunt vrijblijvend en kosteloos een gesprek aanvragen zodat wij u kunnen aangeven welke mogelijkheden er voor u zijn.

 

 

Misschien heeft u recht op smartengeld

Smartengeld is de vergoeding voor immateriële schade die voortvloeit uit een schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals een ongeval. Enkele voorbeelden van immateriële schade zijn:

- pijn;

- leed;

- gederfde levensvreugde.

 

Lees hier of u recht hebt op smartengeld.

 

Overlijdensschade

Het kan voorkomen dat een ongeval plaatsvindt, door toedoen van een ander, met een dodelijke afloop. Het slachtoffer zou bijvoorbeeld uw partner, kind of ouder kunnen zijn. Dit is natuurlijk verschrikkelijk en uiterst verdrietig, maar kan ook nog eens grote financiële gevolgen met zich meebrengen.

 

Met overlijdensschade worden zowel de kosten van een begrafenis/crematie bedoeld, alsook de financiële gevolgen voor u als nabestaande.

 

Wanneer iemand uit uw naaste familiekring komt te overlijden door toedoen of nalaten van een ander en u was voor uw levensonderhoud afhankelijk van deze overledene, dan kunnen wij u helpen deze schade voor u te vorderen bij de aansprakelijke partij.
 

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig