Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Uitkeringsgeschillen

Iemand die (tijdelijk) niet zelf voor zijn inkomen kan zorgen, kan een beroep doen op het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid. Dit stelsel bestaat uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

De sociale verzekeringen worden gefinancierd uit premies die de werkgevers inhouden op het salaris en afdragen. De sociale voorzieningen worden betaald uit belastinggelden, ook wel ‘algemene middelen’ genoemd.

  

Uitkeringsinstanties zijn onder andere gemeenten, UWV en SVB.

 

Wanneer bijvoorbeeld uw aanvraag om een uitkering op grond van de Participatiewet wordt afgewezen of de Ziektewetuitkering ten onrechte wordt beëindigd, kunnen wij u adviseren en/of bijstaan in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.
Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen wij zo nodig namens u een verzoek tot voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit is een spoedprocedure die naast het reeds ingediende bezwaar of (hoger) beroep loopt.

 

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig